International » Zimbabwe | Zimbabwe - life expectancy at birth 2006-2016

Life expectancy at birth in Zimbabwe 2016

Zimbabwe: Life expectancy at birth from 2006 to 2016

The data displays the life expectancy at birth in Zimbabwe from 2006 to 2016. In 2016, the average life expectancy at birth in Zimbabwe was 61.16 years.

2006 46.34
2007 47.72
2008 49.34
2009 51.12
2010 52.98
2011 54.8
2012 56.52
2013 58.05
2014 59.36
2015 60.4
2016 61.16